Körper & Geist

Entspannung mit den Klangschalen  23. August – 13. September
Stressreduktion durch Achtsamkeit  20. September – 11. Oktober
Beckenbodentraining  18. Oktober – 08. November